• The development of large diameter scraper basically meets the technological requirements of rolling mill

    Geniş çaplı kazıyıcıların geliştirilmesi temelde haddehanenin teknolojik gereksinimlerini karşılamaktadır

    El ile kazınan embriyo tüpünün dış çapının yüzey kalitesi neredeyse kabul edilebilir. Embriyo tüpü çok kalınsa, haddehanenin gereksinimlerini karşılamak zordur. Tüpün dış embriyo tabakası çok kalın olduğundan ve embriyo lekesi çok derin olduğundan sadece ağır ekipmanlarla işlenebilir. Başlangıçta sadece bir veya iki parça kazınabilir. Bundan sonra, firmamızın pratik üretiminde çalışma verimliliği büyük ölçüde geliştirildi. Altı, sekiz adet ve büyük çaplı deri sıyırıcıların geliştirilmesi, temelde haddehane gereksinimi sürecine uygundur.